På ABs karriärsida

Inlägg

I måndags startades ett mycket uppskattat initiativ av en av våra konsulter; interna diskussionskvällar för erfarenhetsutbyte. Tretton personer samlades vid det här första tillfället för att under avslappnade former lyfta och diskutera relevanta frågeställningar....

  • förändringsledning
  • förvaltning
  • förändringsledare
  • konsultbolag
  • styrning
  • påab
  • pm3