På AB logotype

Välkommen till vår karriärsida

Vill du vara På?

Arbetsplats & kultur.

Uppdateringar

Blog

Danderyd

Våra förhållningssätt

Värderingar, värdeord, kärnvärden - kärt barn har många namn. Hos På fokuserar vi på våra fyra förhållningssätt.

 • Vi hjälps åt!

  Vi hos På hjälps alltid åt, gemensamt tar vi oss an alla utmaningar och möjligheter. Det blir inte bara roligare att arbeta tillsammans utan samverkan leder verkligen till ett förbättrat resultat. Det är vår övertygelse.

 • Framgång för kunden

  Vår starkaste drivkraft är kundens framgång. Vi tror på hållbara lösningar som är stabila över tid i en föränderlig värld. Vi tror på att stärka kundens förmåga att vara framgångsrik. Vi tar ställning och är affärsmässiga för att skapa lösningar där våra kunder upplever ett värde i det vi levererar.

 • All utveckling börjar med en undran

  Att fråga, lyssna och lära av andras och egna erfarenheter bidrar till att vi ständigt utvecklas. Vi tror att utveckling sker när vi utmanar oss, utforskar och sätter mångårig erfarenhet i nya sammanhang.

 • En fot i pm3

  Vi har alla en förståelse och kunskap om pm3 modellen och förhåller oss till den oavsett var vi verkar. Vi sätter styrningen i rätt sammanhang och skapar fungerande tillämpningar för kunden. Vi värnar om vår historia och bär vår framgång in i framtiden.