Björn Blomberg

Konsult bl.a. inom pm3 och förvaltning i praktiken